+ 371 26228085

P. - Pk. 10:00 - 17:00

Izdrukāt vai saglabāt PDF formātā

 

 

Privātuma un datu apstrādes politika

 

 

1. Personīgas informācijas savākšana

 

SIA ALANI, tīmekļa vietnē BODE.lv izvietotas aviobiļešu rezervācijas sistēmas īpašnieks un pārvaldnieks (turpmāk – ALANI), aviobiļetes noformēšanas un reģistrācijas uz reisu nolūkā pieprasa no lietotāja sekojošo informāciju:

 

- vārds;

- uzvārds;

- dzimšanas datums;

- pases dati (pēc nepieciešamības);

- kontaktpersona;

- kontaktpersonas elektroniskā pasta adrese (turpmāk – e-pasta adrese);

- kontaktpersonas tālruņa numurs.

 

 

2. Personīgas informācijas izmantošana

 

Pasažiera vārds, uzvārds, dzimšanas datums un pases dati tiek izmantoti aviobiļetes noformēšanai un viņa reģistrācijai uz reisu. Šie dati, konkrētam pasūtījumam nepieciešamā apjomā, tiek nodoti pasūtījuma noformēšanai tās aviokompānijas rezervācijas sistēmai, kura izpilda aviopārvadājumu saskaņā ar šo lietotāja pasūtījumu, vai nu pa tiešo, vai arī caur globālo rezervācijas sistēmu - GDS (Travelport, Amadeus vai Galileo).

 

Kontaktpersonas tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek izmantoti tikai saziņai ar lietotāju aviobiļetes noformēšanas un no viņa saņemtā pasūtījuma apkalpošanas nolūkā, tie netiek nodoti trešajām personām. Pēc savu saistību izpildes saskaņā ar konkrēto pasūtījumu, ALANI ar lietotāju nesazinās, izņemot ārkārtas gadījumus, piemēram, lai nodotu aviokompānijas paziņotu par izlidošanas laika izmaiņu vai reisa atcelšanu.

 

ALANI periodiski izsūta saviem lietotajiem jaunumu elektroniskās vēstules. 

Noformējot čarteru lidojumu pasūtījumu, lietotājs piekrīt tam, ka ALANI izmantos lietotāja e-pasta adresi šādu jaunumu vēstuļu saņemšanai. Lietotājs var jebkurā brīdi atteikties no jaunumu vēstuļu saņemšanas - sk. sadaļu "Lietotāja atteikšanās no turpmākas saziņas ar ALANI".

 

Lietotāja personīgas informācijas apstrāde kompānijā notiek gan automatizētā, gan neautomatizētā veidā.

Pie personīgas informācijas apstrādes kompānijā tiek pielaisti tikai darbinieki, kuri izpildījuši noteiktas procedūras, pie kurām attiecas:

- darbinieka iepazīstināšana ar kompānijas normatīvajiem aktiem (noteikumi, instrukcijas u.t.t.), kuri strikti reglamentē darba kārtību un procedūru ar lietotāja personīgo informāciju;

- darbinieka paraksta saņemšana par konfidencialitātes ievērošanu attiecībā pret lietotāja personīgo informāciju, strādājot ar to.

Darbinieki, kuriem ir pieeja lietotāju personīgajai informācijai, saņem tikai to personīgo informāciju, kura viņiem ir nepieciešama konkrēto darba funkciju izpildei.

 

Lietotāju personīgā informācija tiek glabāta elektroniskā veidā. Elektroniskā veidā lietotāju personīgā informācija tiek glabāta kompānijas personīgo datu informācijas sistēmās. Lietotāju personīgās informācijas glabāšanā tiek ievēroti organizatoriskie un tehniskie pasākumi, kuri nodrošina to drošību un izslēdz nesankcionētās pieejas iespēju.

Tie ir:

- darbinieka norīkošana, kurš atbild par lietotāju personīgās informācijas konkrēto glabāšanas veidu;

- fiziskās pieejas ierobežošana informācijas glabāšanas vietām un datu nesējiem;

- visu informācijas sistēmu un elektronisko nesēju, kā arī arhīva kopiju uzskaite.

 

 

3. Pasažiera personīgās informācijas nodošanas nosacījumi no ALANI trešajām personām

 

Pasažiera personīgo informāciju ALANI nodod tikai tām trešajām personām, kuras ir iesaistītas konkrēta pasūtījumā apkalpošanā un izpildē, t.sk.:

- aviokompānija;

- globālā rezervācijas sistēma - GDS, ar datu tālāku nodošanu attiecīgajai aviokompānijai,

un tikai un vienīgi Aviopārvadājuma līguma un speciālo pakalpojumu izpildes nolūkā, kā arī reģistrācijas un iekāpšanas procedūru atvieglošanai.

 

ALANI ir tiesības nodot pasažiera personīgo informāciju valsts iestādēm tikai pēc oficiālā un likumīgi pamatota rakstiska pieprasījuma no šo iestāžu puses.

ALANI nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies neprecīzu vai nepilnīgu datu iesniegšanas rezultātā no klienta puses, klientam noformējot pasūtījumu.

 

 

4. Savas personīgās informācijas izmaiņa vai dzēšana no klienta puses

 

Izmainīt vai izdzēst savu personīgo informāciju lietotājs var, griežoties ALANI birojā ar rakstisku pieprasījumu.
ALANI nosūta atbildi uz pieprasījumā norādīto adresi 30 dienu laikā.

 

 

5. Lietotāja atteikšanās no turpmākas saziņas ar ALANI

 

ALANI izmanto lietotāja personīgo informāciju tikai no lietotāja saņemtā pasūtījuma apstrādei un noformēšanai. Pēc savu saistību izpildes saskaņā ar konkrēto pasūtījumu, ALANI ar lietotāju nesazinās, izņemot augstākminētos ārkārtas gadījumus.

Izņēmums ir lietotāja e-pasta adrese, kas tiek izmantota jaunumu vēstuļu izsūtīšanai.

Gadījumā, ja lietotājs atsakās no jaunumu vēstuļu saņemšanas, viņam ir nepieciešams nosūtīt elektronisko vēstuli ar tematu 'unsubscribe' uz e-pasta adresi bode[at]bode.lv.

 

 

6. Sīkdatnes


BODE.LV mājaslapā izmanto sīkdatnes. Lietojot mājaslapu, lietotājs apliecina, ka piekrīt sīkdatņu izmantošanai.

Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatnes palīdz uzlabot un pilnveidot mājaslapas apmeklētāju pieredzi, saglabājot un atpazīstot lietotāja individuālos iestatījumus un atbilstoši reaģējot. BODE.LV mājaslapai ir pieslēgts Google Analytics pakalpojums, kas izmanto sīkdatnes.
No sīkdatņu izmantošanas var atteikties, dzēšot tās vai arī izmainot interneta pārlūka iestatījumus, pilnībā vai daļēji atsakoties no to izmantošanas.

 

 

rev. 20190614-A

LOGIN FORM
Remember Me?
Lost Your Pass Word?
Mana rezervācija
Rezervācijas numurs ir norādīts pēc rezervācijas veikšanas saņemtajā apstiprinājuma vēstulē.
REGISTER FORM
refresh captcha