+ 371 26228085

P. - Pk. 10:00 - 17:00

Lidojuma informācija

Lidojuma datums Aviokompānija Izlidošana Ielidošana
01.01.1970
01.01.1970

Pasažieru dati

Vārds Uzvārds Dzimšanas datums Cena
1
0 €
2
0 €
3
0 €
4
0 €
5
0 €

Kontaktinformācija

Diemžēl, publiskie .RU pastkastes pakalpojumi nav pieejami. Lūdzu, norādiet citas pastkastes adresi.

Maksāšanas veids

Ceļojuma apdrošināšana

REZERVĒŠANAS NOTEIKUMI

  Izdrukāt vai saglabāt pdf formātā


REZERVĒŠANAS NOTEIKUMI
ČARTERU LIDOJUMU AVIOBIĻETĒM


rev. 20210401-A

1. Čarteru lidojumus organizē un aviobiļetes čarteru lidojumiem pārdod tūrisma operatori (turpmāk – Tūroperatori).
Tūrisma aģentūra SIA “ALANI” (turpmāk – Aģentūra) vietnē BODE.LV (turpmāk – Vietne) noslēdz ar Klientu – pakalpojuma faktisko pasūtītāju – līgumu par aviobiļešu iegādi čartera lidojumam attiecīgā Tūroperatora vārdā.
Vietnes izpratnē par aviobiļetēm čartera lidojumiem tiek uzskatītas Vietnes sadaļā “ČARTERI” piedāvātās biļetes Tūroperatoru organizētajiem čarteru lidojumiem, kā arī Tūroperatoru iepriekš norezervētās biļetes regulārajiem lidojumiem uz tiem galamērķiem, uz kuriem čarteru lidojumi netiek veikti vispār (piem. Bangkoka)), vai arī tos neveic attiecīgais Tūroperators.

2. Aģentūra nenes atbildību:
- par Tūroperatoru cenu politiku un cenu svārstībām;
- par Tūroperatoru lēmumu palielināt vai samazināt pārdošanai piedāvāto attiecīgās cenas un/vai klases biļešu skaitu;
- par čarteru lidojumu pārcelšanu vai atcelšanu pēc Tūroperatoru vai aviokompāniju, kas ir, attiecīgi, lidojuma pakalpojuma organizatori vai sniedzēji, iniciatīvas;
- par čarteru lidojumu aizkavēšanos vai citām problēmām saistībā ar laikapstākļiem, lidostu, aviokompāniju vai vietējo varas iestāžu rīcību.

3. Aģentūra apņemas:
- atjaunot Vietnē sniedzamo informāciju pēc iespējas īsākā laikā Aģentūras resursu ietvaros;
- apstrādāt saņemtus rezervācijas pieprasījumus pēc iespējas īsākā laikā, ievērojot Aģentūras menedžeru darba laiku, kā arī Tūroperatoru menedžeru darba laiku;
- nodot Klientam no Tūroperatora saņemtos ziņojumus attiecībā uz norezervēto lidojumu, t.sk. par lidojuma laika izmaiņām, lidojuma pārcelšanu vai atcelšanu, nespēju nodrošināt atsevišķu iepriekš atrunātu un/vai Klienta papildus norezervētu pakalpojumu sniegšanu, pēc iespējas īsākā laikā, ievērojot Aģentūras menedžeru darba laiku.

4. Aģentūra sniedz konsultācijas pa tālruni vai birojā tikai darba dienās no 10:00 līdz 18:00.
Ārpus šī laika Klientam ir jāsūta pieprasījums uz Aģentūras e-pasta adresi.
Konsultācijas birojā tiek veiktas pēc iepriekšējās vienošanās.

5. Veicot rezervācijas pieprasījumu Vietnē, Klients līguma izpildīšanas nolūkos apņemas sniegt personīgo informāciju par pasažieriem, ka arī kontaktinformāciju tālākai saziņai.

6. Klients ir personīgi atbildīgs:
- par iepazīšanos ar Vietnes Lietošanas noteikumiem, Privātuma un datu apstrādes politiku un šiem Rezervēšanas noteikumiem;
- par iepazīšanos ar konkrēta lidojuma detaļām un nosacījumiem, kas ir norādīti attiecīgā lidojuma lapā;
- par informācijas precizēšanu neskaidrību gadījumā pirms rezervēšanas procesa pabeigšanas, izmantojot Vietnē norādīto Aģentūras kontaktinformāciju un ievērojot Aģentūras darba laiku;
- par rezervācijas pieprasījumā ievadīto Pasažiera datu pareizību, datu ievadīšanas norādījumu ievērošanu attiecībā uz Pasažieru datiem, savlaicīgu papildu datu iesniegšanu nepieciešamības gadījumā;
- par Pasažiera personību apliecinošo dokumentu derīgumu, vīzas un/vai tranzītvīzas esamību un derīgumu (ja tāda ir nepieciešama), ceļošanai nepieciešamo papildu dokumentu esamību un derīgumu (ja tādi ir nepieciešami, t.sk. atļaujas vai pilnvaras bērnu ceļošanai);
- par savlaicīgu iepazīšanos ar drošas ceļošanas noteikumiem un papildu (pagaidu vai pastāvīgajiem) iebraukšanas noteikumiem galamērķa valstī vai atgriešanās noteikumiem mītnes zemē;
- par papildus nepieciešamo dokumentu noformēšanu un apmaksu, un citu papildu nosacījumu izpildi, lai iebrauktu galamērķa valstī vai atgrieztos mītnes zemē (piemēram: testu rezultāti, vakcinācijas izziņas, ieceļošanas anketu aizpildīšana); šādu papildu procedūru vērtība neietilpst biļetes cenā;
- par saziņas nodrošināšanu saskaņā ar rezervācijā norādīto kontaktinformāciju, t.sk. pārbaidi, vai Klienta elektroniskā pasta uzstādījumi nebloķē Aģentūras sūtījumus;
- par sava e-pasta periodisku pārbaudi (līdz pilnīgai rezervētā pakalpojuma izpildei) savlaicīgai Aģentūras ziņojumu saņemšanai.

7. Klients ir informēts, ka Vietnes sadaļā “ČARTERI” rezervācijas netiek veiktas tiešsaistē un netiek apstiprinātas automātiski.
Pirms rezervācijas apstiprināšanas ar Klientu pa e-pastu un/vai tālruni sazināsies Aģentūras menedžeris.
Kā pamata saziņas līdzeklis – rezervēšanas procesa dokumentēšanas nolūkos – tiek izmantots e-pasts.
Ja rezervācijas pieteikums var tikt apstiprināts, e-vēstulei tiek pievienots rēķins un norādījumi rezervācijas apmaksai.
Ja rezervācijas pieteikums nevar tikt apstiprināts, pēc iespējas tiek piedāvāti alternatīvi varianti.

8. Klients ir informēts, ka biļetes pagaidu rezervācija uz Klienta vārda līdz apmaksas saņemšanai netiek veikta, izņemot gadījumus, kad attiecīgā Tūroperatora noteikumi to atļauj, un Aģentūras menedžeris to ir īpaši norādījis atbildes e-vēstulē.

9. Klients apņemas savlaicīgi apmaksāt pasūtīto biļeti un/vai papildu pakalpojumus noteiktā maksājuma termiņā saskaņā ar Klientam piestādīto rēķinu un norādījumiem tā apmaksai.
Pasūtītās biļetes un/vai papildu pakalpojuma cena tiek garantēta un rezervācija tiek veikta tikai pēc pilnas apmaksas saņemšanas saskaņā ar Klientam piestādīto rēķinu.
Apmaksa tiek uzskatīta par saņemtu tikai pēc tās ieskaitīšanas Aģentūras kontā vai iemaksas kasē Aģentūras birojā.

10. Aģentūra un Tūroperators patur tiesības anulēt rezervāciju gadījumā, ja tā netiek savlaicīgi apmaksāta vai netiek savlaicīgi iesniegti visi nepieciešamie dati un/vai dokumenti.

11. Ja apmaksa ir saņemta, kad pasūtīto biļeti vai papildu pakalpojumu vairs nav iespējams norezervēt, t.sk.
- ja ir nokavēts rēķinā norādītais apmaksas termiņš,
- ja biļete vai papildu pakalpojums vairs nav pieejams par iepriekš norādīto cenu, vai nav pieejams vispār,
Aģentūras menedžeris informē par to Klientu, un piedāvā viņam alternatīvu, ja tāda ir pieejama, vai arī saņemtās apmaksas atgriešanu.
Apmaksas atgriešana vai pārmaksas (gadījumā, ja Klients izvēlējās alternatīvo pakalpojumu par zemāku cenu, nekā iepriekš izvēlētais pakalpojums) atgriešana tiek veikta pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk, ka divu (2) darba dienu laikā no apmaksas saņemšanas Aģentūras kontā vai kasē.

12. Biļešu piegādes nosacījumi:
Klienta apmaksātas un Aģentūras norezervētas biļetes tiek piegādātas elektroniskā veidā uz Klienta norādīto e-pasta adresi divu (2) darba dienu laikā no apmaksas saņemšanas un visu biļetes izrakstīšanai nepieciešamo datu saņemšanas no Klienta – PDF formātā, elektroniskās biļetes vai rezervācijas apstiprinājuma formā (turpmāk – E-biļete), atkarībā no Tūroperatora izvēlētās formas.
Steidzamos gadījumos Aģentūra, iespēju robežās, paātrina E-biļetes izrakstīšanu un nogādāšanu klientam.
Klienta pienākums izdrukāt saņemto E-biļeti un / vai saglabāt to uzrādīšanai elektroniskā veidā, ja attiecīgā aviokompānija to pieļauj. Pēc iepriekšējās vienošanās E-biļetes izdruka var tikt saņemta Aģentūras birojā Aģentūras darba laika ietvaros.
Ja kaut kādu iemeslu dēļ E-biļetes izrakstīšana norādītajā termiņā nav iespējama (piem. brīvdienās vai svētku dienās, vai arī biļete tiek iegādāta agrās rezervēšanas periodā, kad attiecīgais Tūroperators vēl nav uzsācis e-biļešu izrakstīšanu nākamajai sezonai), Klientam tiek nosūtīts vai izsniegts birojā Aģentūras veiktās rezervācijas apstiprinājums, kas ietver rezervācijas numuru Tūroperatora rezervāciju sistēmā, lidojuma detaļas un pasažieru datus, rezervācijas kopsummu un apmaksas saņemšanas apstiprinājumu.

13. Biļešu maiņas un atcelšanas nosacījumi:
- Biļetes atcelšana: nav atceļama;
- Lidojuma datuma maiņa: nav iespējama;
- Kļūdu korekcija Pasažiera datos: bez maksas, ja to pieļauj aviokompānija;
- Pasažiera maiņa: pēc pieprasījuma, atkarībā no konkrētas biļetes nosacījumiem, par papildu samaksu.

14. Gadījumā, ja Klientam ir svarīga iespēja veikt izmaiņas izvēlētajā biļetē, viņam ir jāsazinās ar Aģentūru pirms rezervācijas apmaksas.
Aģentūras menedžeri pārbaudīs, vai uz izvēlēto lidojumu tiek piedāvātas biļetes ar izmaiņu veikšanas iespēju, vai arī piedāvās citus tuvākus lidojuma datumus, kad šādas biļetes ir pieejamas, kā arī informēs Klientu par izmaiņu veikšanas maksām un termiņiem. Lūdzam ņemt vērā, ka šādu biļešu cena parasti ir ievērojami augstāka.

15. Klients apņemas precizēt izlidošanas laiku un datumu ne vēlāk kā 24 st. pirms izlidošanas Aģentūrā (Aģentūras darba laikā), bet izlidošanas dienā – attiecīgās lidostas mājaslapā vai informācijas centrā, jo lidojumu saraksts var mainīties.
Lūdzam ņemt vērā, ka izlidošanas dienā Aģentūra parasti nesaņem ziņojumus no Tūroperatoriem par pēdējā brīža izmaiņām lidojumos, kas īpaši attiecināms uz rīta lidojumiem.
Lidostu mājaslapā informācija par čartera lidojumiem parasti parādās ne ātrāk par 24 st. pirms izlidošanas. Lietošanas noteikumi un Privātuma un datu apstrādes politika

LOGIN FORM
Remember Me?
Lost Your Pass Word?
Mana rezervācija
Rezervācijas numurs ir norādīts pēc rezervācijas veikšanas saņemtajā apstiprinājuma vēstulē.
REGISTER FORM
refresh captcha