+ 371 26228085

P. - Pk. 10:00 - 17:00

 

Vīzas uz Krieviju - tūrisma vīza, komercvīza, tranzītvīza.

 

Latvijas PILSOŅIEM vīza uz Krieviju ir nepieciešama.


Latvijas NEPILSOŅIEM
vīza uz Krieviju nav nepieciešama sekojošos gadījumos:

  • Visiem Latvijas nepilsoņiem, kuri ir dzimuši līdz 06.02.1992. ieskaitot;
  • Latvijas nepilsoņiem, kuri ir dzimuši pēc 06.02.1992., tikai līdz 18 gadu sasniegšanai un ar nosacījumu, ka viens no viņu vecākiem uz viņu dzimšanas brīdi bija Latvijas nepilsonis, kurš dzimis līdz 06.02.1992. ieskaitot. Šķersojot Krievijas robežu, līdzi jābūt arī dzimšanas apliecībai.

Pārējos gadījumos Latvijas nepilsoņiem vīza ir nepieciešama. Papildus informāciju sk. informāciju zemāk.

 

Ja Jūs bieži dodoties uz Krieviju lietišķā braucienā, Jums ir jānoformē komercvīza.  

 


Vīza nnoformēšanas
maksā (EUR)

Tūrisma un Tranzīta vīzas

Vīzas tips/LR pilsoņiem

Noformēšanas termiņi (darba dienas)

10

4

2

 Vienkārtēja tūrisma vīza

73

115

155

 Tranzītvīza **

75

115

155

 Vīza bērniem

71

115

155


DOKUMENTI:
1 fotogrāfija (3,5х4,5 сm krāsaina, matētā, uz balta fona), pase, apdrošināšana (summai 30 000 EUR), mājas adrese un darba vieta (kompānijas nosaukums un precīza adrese), amats, tālrunis, pirmslaulības uzvārds, dzimšanas vieta, pilsēta. Pases atlikušajam derīguma termiņam jābūt ne mazākam kā 6 mēnešiem (skaitot no dienas, kad beidzas vīza). Darba vīza un studenu vīza - ne mazākam kā 1,5 g. (skaitot no dienas, kad sākas vīza).

** DOKUMENTI:
vīza trešajā valstī, biļešu rezervācija, kas apstiprina trānzit braucienu caur Krieviju.


Vienkārtējas un daudzkārtējas komercvīzas

 Vīzas tips/LR pilsoņiem

 Ielūguma noformēšana

 Noformēšanas termiņi (darba dienas)

10

4

 Komercvīza (vairākkārtēja uz 1 gadu), ja ielūdzējs ir - „Maskavas valdība” un cit. org.*

16 d. dienas

175

215

 Komercvīza (vairākkārtēja uz 1 gadu)*

21 d. diena

145

180

 Komercvīza (vairākkārtēja uz 1 gadu)

Klienta ielūgums

73

115

Klienta vēstule

73

-

1 d. diena

100

-

 Komercvīza (vairākkārtēja uz 2 gadiem)

1 d. diena

155

-

 Komercvīza (vienkārtēja līdz 3 men)

1 d. diena

90

125

 Komercvīza (divkārtēja līdz 3 men)

100

140

 

DOKUMENTI: 1 fotogrāfija (3,5х4,5 сm krāsaina, matētā, uz balta fona), pase, apdrošināšana (summai 30 000 EUR), mājas adrese un darba vieta(kompānijas nosaukums un precīza adrese), amats, tālrunis, pirmslaulības uzvārds, dzimšanas vieta, pilsēta.

* Augstāk norādītie dati + ielūguma noformēšanai nepieciešama kvalitatīva pases kopija un pase (lai ielīmētu vīzu konsulātā).

 

Svarīgi!!! Ar 2010. gada 1.novembri ceļošanai ārpus Šengenas zonas vairs nebūs derīgas tās Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas tika izsniegtas ar derīguma termiņu uz 50 gadiem!

 

Vīzu uz Krieviju noformēšana ārzemniekiem:

1. Šengenas zonas dalībvalstu pilsoņiem (Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īslande, Itālija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija) janoformē vīzas uz Krieviju pēc tarifiem LR pilsoņiem.

2. Vīza citiem ārzemniekiem - pēc pieprasījuma

 

Papildus informācija

Par Latvijas nepilsoņu braucienu kārtību uz Krieviju
http://www.latvia.mid.ru/visainfo_03.html

Saskaņā ar starptautisko praksi konsula nodaļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tāda laika perioda garumā, kas tiks atzīts par nepieciešamu. Vīza var tikt atteikta gadījumā, ja iesniedzēja iebraukšana Krievijā tiks uzskatīta par nevēlamu. Vīzas izsniegšanas atteikuma gadījumā iekasētā konsula nodeva par vīzu netiek atgriezta un atteikuma iemesls netiek paskaidrots.  

LOGIN FORM
Remember Me?
Lost Your Pass Word?
Mana rezervācija
Rezervācijas numurs ir norādīts pēc rezervācijas veikšanas saņemtajā apstiprinājuma vēstulē.
REGISTER FORM
refresh captcha